Trouw
16 Oktober 1946 - pagina 1
chronologische index oorlogskranten

PAGINA   1   2   3   4   5   6   7   8  

Tien nazi-leiders terechtgesteld. Hun laatste woorden --- Goering pleegde ter elfder ure zelfmoord

De terechtstelling der ter dood veroordeelden van Neurenberg is in den afgeloopen nacht aldaar te 2 uur Ned. tijd aangevangen en te 3.45 uur beëindigd. Göring had laat in den voorafgaanden avond kans gezien zelfmoord te plegen doormiddel van het innemen van cyaankalium. Volgens berichten die nog niet bevestigd zijn zullen de lijken der voormalige nazi-leiders naar een plaats aan de kust worden gebracht en vandaar in het geheim in zee worden begraven

(..) Dodelijke kus? Een vermoeden is, dat bij het laatste bezoek dat mevrouw Göring haar man bracht, zij de kans heeft gezien, bij de afscheidskus haar man het kleine fleschje te doen toekomen (..)

Tegen één uur werden de veroordeelden, tussen de Amerikaansche soldaten in naar de plaats der terechtstelling geleid: de stoffige, door bommen beschadigde gymastiekzaal der gevangenis waar het met rood overdekte schavot opgesteld stond. Deze bestond uit 3 galgen waarvan 2 beurtelings gebruikt werden en de andere in reserve gehouden (..) Voor hun wegleiding hadden de veroordeelden een overvloediger maaltijd gehad dan anders die echter niet het karakter had van een feestmaal. Den journalisten-waarnemers was een plaats gegeven in een huis tegenover de gymastiekzaal. Kort nadien was het neerploffen van het luik te hooren. Dit herhaalde zich tien maal. Nadien werd een baar aangedragen met het ontzielde lichaam van Göring, dat door de autoriteiten en ook de journalisten geschouwd werd (..)


Concept en design : R Kuijsten : geneaservice.nl    contact