De Volkskrant
2 Oktober 1946 - pagina 1
chronologische index oorlogskranten

PAGINA   1   2   3   4   5   6   7   8  

Sombere groep terneergeslaagden
NEURENBERG. 30 Sept. -- In de banken der beklaagden zitten de beschuldigden weldra voor de laatste maal. Hun trots en glorie zijn lang verbleekt (...) De gezichten van deze mannen zijn strak en bleek. Slordig gekleed als zij zijn lijken zij op een groep afgetobde arbeiders (...) Zij hebben afgedaan, hun rijk is uit. De geesten van deze Duitsers die star en stom naar de grond kijken, houden zich bezich met het einde.

Britse beul voltrekt de vonnissen
LONDON. 1 Oct. -- De ter dood veroordeelden van Neurenberg zullen worden gehangen door Brits gevangenispersoneel, onder leiding van den officiele Engelschen beul, Henry Pierrepoint, Wekenlang is het ten uitvoer brengen van de vonnissen reeds gereperteerd.

V.S. bereiden openlijk atoomoorlog voor
MOSKOU, 1 October -- Volgens het Moskouse blad "Nieuwe Tijden" bereiden de Ver. Staten openlijk de atoomoorlog voor. Er wordt in de V.S. niets gedaan om te trachten de atoomkracht voor vredesdoeleinden te ontwikkelen. Hiervoor hebben de Amerikanen geen tijd, geen middelen en geen mensen, bovendien hebben ze er helemaal geen zin in ook(...)

Lezing voor niet-katholieken
Hedenavond wordt in de "marmeren zaal" van het American hotel te Amsterdam een lezing gehouden voor niet-katholieken. De lezing die tot titel heeft "Wat denkt U van Christus" wordt door pater J. van der Steegt gehouden en begint om 8 uur

Nachtelijke roofoverval in huis van textielhandelaar
Gisterenmorgen vier uur werd er gebeld aan de woning van een textielhandelaar aan de Marathonweg. Toen de vrouw des huizes, alvorens open te doen, door het raam naar buiten keek, zag zij voor haar huis een vrachtwagen staan en twee mannen naar boven kijken./ Op haar vraag naar de reden van dit nachtelijke bezoek vroegen de mannen haar de deur te openen, dan zouden ze het wel vertellen. Nadat de vrouw aan het verzoek had voldaan, kwamen er twee gemaskerde personen naar boven, die met een revolver in de hand het huis doorzochten. Na haastige huiszoeking verlieten zij de woning met medeneming van een fiberkoffer en drie coupons stof.


Concept en design : R Kuijsten : geneaservice.nl    contact