Trouw
11 Augustus 1945 - pagina 1
chronologische index oorlogskranten

PAGINA   1   2   3   4  

Japan biedt capitulatie aan, bevel van den keizer
VRIJDAG, 10 Aug. 14.20 uur. - Het Japanse Nieuwsburo heeft per radio meegedeeld dat Japan bereid is te capituleren op basis van de voorwaarden van Potsdam, mits de souvereine rechten van den keizer worden geeerbiedigd

Het mogelijke principe van de atoombom
Bovenstaande teekening die wij ontleenden aan de "Daily Express" toont de mogelijke opzet van het principe van de atoomsplitsende bom. Het werkelijke mechanisme is natuurlijk een zorgvuldig bewaakt oorlogsgeheim. Een ronde glazen bol is gevuld met zwaar waterstof, verkregen van zwaar water. Electronen, uitgezonden door door de roodgloeiende metalen plaat bombarderen met grote snelheid de atomen van zwaar waterstof en werpen hun kernen uit. Onder den invloed van de machtige electromagneet draaien deze kernen rond in de bol, in hun vaart aan snelheid winnende. Ten slotte dringen zij door het glas als een stroom van deeltjes met een snelheid van 60.000 mijl per sec. Deze bombardeeren het uranium met zulk een kracht, dat de atomen van dit metaal splijten en hun vrij komende energie omzetten in een ontzettende explosie. De bom kan zijn eigen electriciteit voor de magneet opwekken door middel van een propeller gedurende zijn val naar de aarde. Het rooster van dik lood kan het bombardement van het uranium vertragen tot de bom het doel raakt. Dan door de activiteit van een electronische ontsteking, in de neus bevestigd, gaat een handle over en wordt het uranium blootgesteld. Een parachute kan bevestigd worden om de wrijving der lucht tegen te gaan. In de atomische bom bevindt zich waarschijnlijk minder dan een half ons uranium. Het mechanisme om het uranium te splitsen neemt de rest der ruimte in.

Reisverbod naar Zeeland opgeheven
Alle verbodsbepalingenvoor het reizen naar Zeeland zijn opgeheven. Het verbod om zich in Zeeland te vestigen of woonruimte in te nemen blijft evenwel ten volle van kracht. Aanvragen van vergunningen om zich te vestigen moeten worden ingediend bij de den burgemeester van de gemeente waarin men zich wenscht te vestigen


Concept en design : R Kuijsten : geneaservice.nl    contact