De Waarheid
25 Mei 1945 - pagina 1
chronologische index oorlogskranten

PAGINA   1   2  

Transporten des doods rollen door Hitler-Duitsland
Van Dora ging De Ridder naar Bergen-Belsen. Het transport verhinderde zijn terechtstelling. Op Dora was hij in alle vorm ter dood veroordeeld. Er stierven daar iedere dag duizenden memsen, men hing hen daar naar willekeur bij tientallen tegelijk op. Het verblijf op Dora was een doodvonnis aan de lopende band, maar dan stond af en toe de met bloed overstroomde slachter op en sprak huichelachtig "recht". Dan zette zich heel de bureaucratische machinerie in beweging, dan ging met een ernstig gezicht, het "Justiz-Ministerium" het vonnis onderzoeken en de mogelijkheid van gratie overwegen en het schijnheilig farizeersdom bekrachtigde het vonnis van hem die reeds lang tot de dood gedoemd was

Het transport naar Belsen was erger dan een terechtstelling. Er stond een trein gereed van open kolenwagens. In elke wagen werden meer dan honderd mensen geperst. In de wagen van De Ridder 114 man. Men stond er op elkaar gedrongen zonder enige ruimte zelfs maar de armen te bewegen. Belsen ligt in de buurt van Bremen. Dora in midden Duitsland....

Himmler likwideert zichzelf
Himmler, het hoofd van de gangsterorganisaties der Duitse fascisten, de direct verantwoordelijke voor alle misdaden die in en buiten Duitsland zijn bedreven, werd maandag j.l. aangehouden en woensdag zag hij kans om zelfmoord te plegen. Na zijn aanhouding werd hij overhandigd aan de Field Security in Bremerforde. Hij reide onder de naam van "Hitzinger" en droeg een zwarte lap voor het rechter oog, zijn snor had hij afgeschoren. Niettegenstaande deze vermomming werd hij tenslotte herkend. Toen hij woensdag op het hoofdkwartier van het tweede Britse leger medisch onderzocht werd, beet hij plotseling een glasbuisje door, dat hij achter zijn kiezen verborgen had en een zwaar gif bevatte. Binnen een kwartier was deze grootste misdadiger van Europa dood

De sport herleeft, de voetbal gaat weer rollen
De Rotterdamse eerste klassers hebben reeds een aanvang gemaakt met de hervatting van het voedbalspel in de vorm van een avondcompetitie (...) Uit alles blijkt dat de sportbeweging niet dood is, zij moet nog ontwaken uit een lange slaap en zal den herrijzen in volle glorie.


Concept en design : R Kuijsten : geneaservice.nl    contact