De Vliegende Hollander
10 mei 1945 - pagina 1
(Illegaal)

chronologische index oorlogskranten

PAGINA   1   2   3   4  

De Vliegende Hollander, verspreid door de geallieerde luchtmacht, laatste nummer, 10 mei 1945 - Duitschland capituleert - In den nacht van zondag 6 op maandag 7 mei 1945 ondertekenden generaal Jodl en admiraal von Friedeburg op het geallieerde hoofdkwartier te Rheims de overeenkomst waarbij alle Duitsche strijdkrachten zich onvoorwaardelijk overgaven. In een eenvoudig klasselokaal van een Fransche ambachtschool in de buurt van Rheims heeft Duitschland zich onvoorwaardelijk overgegeven. Tegen een achtergrond van hel velichte stafkaarten zaten vijftien mannen rond een oude gesleten tafel die de sporen droeg van honderden scholieren, die er met hun messen in hadden zitten kerven. (...) Half drie 's morgens komt de Geallieerde delegatie binnen. Generaal Smith, de vertegenwoordiger van Gen. Eisenhouwer, het laatst. De sterke verlichting maakt het warm in de volle kamer. Om precies 2 uur 39 komen de Duitsche gedelegeerden binnen en blijven stram achter hun stoelen staan tot Generaal Smith hen een teeken geeft, dat zij kunnen gaan zitten. Zij zijn in uniform en zien er uitgeput uit. Generaal Smith vraagt hun of zij de beteekenis van het te onderteekenen document ten volle begrijpen. Nadat de vraag vertaald is, antwoorden zij bevestigend. Er wordt verder geen woord gesproken en zonder een minuut te verliezen worden de papieren in viervoud onderteekend. Om 2 uur 40 heeft Duitschland gecapituleerd.
Met dank aan Herman Post voor het beschikbaar stellen van de scans


Concept en design : R Kuijsten : geneaservice.nl    contact