Delftse Courant
4 Mei 1945 - pagina 1
chronologische index oorlogskranten

PAGINA   1   2  

Vanwege de grote papierschaarste bestond deze editie uit slechts een dubbelzijdige A4. één pagina nieuws en één pagina advertenties - Verkiezingen in Parijs - Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Parijs hebben de communisten in alle districten de meerderheid behaald - Regeering in Weenen gevormd - Uit Warschau wordt gemeld, dat in Weenen een nieuwe regeering is gevormd onder Karl Rommer, bestaande uit zes socialisten, drie communisten, drie onafhankelijken en drie niet nader aangeduide personen - MEDEDEELING - v.d. plaatselijken Distributiedienst in samenwerking met gemachtigde van de Voedselvoorziening voor 't grootestadsgebied Delft - Uitreiking toewijzingen Krips - voor personen geboren vanaf 1 Januari 1940 t/m 31 December 1940. Uitreiking zal geschieden onder overlegging van de tweede distributiestamkaart plus inlegvel op Vrijdag en Zaterdag 4 en 5 Mei a.s. bij de firma Boekesteyn Molslaan en wel op Vrijdag van 9.- tot 11.30 uur en van 2.- tot 4.30 uur en Zaterdag van 9.- tot 11.30 uur. Verstrkt zal worden 1/2 pond Krips tegen den prijs van f 0.28 per 1/2 pond
Met dank aan Leo Ooijkaas voor het beschikbaar stellen van de scans


Concept en design : R Kuijsten : geneaservice.nl    contact