De Friesche Courant
7 September 1944 - pagina 1
chronologische index oorlogskranten

PAGINA   1   2  

Friesche Courant. Leeuwarden. 7 sept. '44. 1 maal verschenen. druk. art., humor, satire." [Oplage] "9000. Dit nummer was een parodie op het in nationaal-socialistische geest geredigeerde dagblad de Friesche Courant, en qua opmaak een getrouwe kopie daarvan. Het initiatief tot de uitgave ging uit van de Trouw-groep in Friesland. De redactie bestond uit H. Algra, J. van der Linde, J. van der Meer en K. Pos, terwijl de organisatie bij laatstgenoemden berustte. Daar het onmogelijk was in Friesland een zetter te vinden, geschiedde het zetten tenslotte door bemiddeling van de provinciale Trouw-vertegenwoordiger in Groningen bij de fa. Ploeger en Zonen te Appingedam. Vandaar moest het zetsel naar Leeuwarden worden vervoerd, waar het afgedrukt werd bij de drukkerij Terveer. De exemplaren werden even voor de gewone krant werd bezorgd, rondgebracht. Vooral het feit dat de verschijning vlak na Dolle Dinsdag viel, verhoogde het effect aanzienlijk. De inhoud bestond o.m. uit de artikelen: Jeugdontaarding, De Vrijheidsstrijder (door een PK-verslaggever), Kerk en School, Fryske geast, Hoe Goebbels Germaan werd, Een Weermachtbericht ('saai, onorigineel!'), een 'Burgerlijke Stand' en een advertentierubriek - alles in schertsende of ironische toon gehouden, maar uitgesproken anti-Duits en anti-NSB


Concept en design : R Kuijsten : geneaservice.nl    contact