Een collectie van bijzondere oorlogskranten waarbij ook een groot aantal ondergrondse kranten. Regelmatig updates. De verzameling blijft groeien. Het merendeel van de kranten is compleet. Niet alleen het voorblad met het hoofdnieuws, maar ook de trivia en advertenties van het moment

De krant van vandaag brengt het nieuws, de krant van gisteren is geschiedenis, de krant van een jaar geleden is al bijna vergaan. De inhoud van de krant heeft eeuwigheidswaarde, maar hij wordt gedrukt voor gebruik op één dag. Na gelezen te zijn, verdwijnt hij in de papierbak. Af en toe knippen we dat ene bijzondere bericht of die geboorteadvertentie uit, om dat in een plakboek te laten vergelen....


10-05-1940 Nieuwe Rotterdamsche Courant In oorlog - Duitsche anval op Nederland
11-05-1940 De Tijd (ochtendblad) Strategische aanval van den vijand mislukt
11-05-1940 De Tijd (avondblad) Koningin doet een beroep op den Koning van Italië
14-05-1940 Het Vaderland Strijd om de vesting Holland
14-05-1940 Het Nieuws van den Dag Leger weert zich heldhaftig
15-05-1940 De Standaard Wij hebben de wapens moeten neerleggen
00-11-1940 De Geus (illegaal) Studentenkrant, College staking - protest tegen "jodenmaatregel"
16-03-1941 De Waarheid (illegaal) De februari actie - Oorlogsoverzicht
22-06-1941 Nieuwe Rotterdamsche Courant Het Duitse Rijk in conflict met de Sowjet-Unie
10-07-1941 Vrij Nederland (illegaal) Zij die vielen voor hun vaderland
31-08-1941 Vrij Nederland (illegaal), verjaardag en rede H.M. Koningin Wilhelmina
04-10-1941 De Volkskrant Bolsjewisme is gebroken en zal nooit meer opstaan
24-12-1941 Vrij Nederland (illegaal), kerstnummer, Roskam en den landstand - Indrukken uit het Oranjehotel
00-00-1942 De Oranjekrant (illegaal), Vrede op Aarde - Open brief aan mijn leider - Oproep tot verzet
00-02-1942 De Waarheid (illegaal), één vijand één front - Overzicht van de strijd aan het oostfront
21-08-1942 Het Parool (illegaal), De duitse opmars in den Kaukasus
09-02-1943 Het Nationale Dagblad Luitenant-Generaal Seyffardt vermoord - Duikboten vernietigen 14 schepen
00-02-1943 Vrij Nederland (Illegaal) Hollandsche spreekwoorden en de nieuwe orde
10-02-1943 De Tijd Sovjettroepen aan bovenloop der Donets teruggeworpen
13-03-1943 Dagblad voor Noord Holland Verplichte arbeits-inzet na volbrachte studie
07-04-1943 De Geus (illegaal),onder studenten - De loyaliteitsverklaring
27-04-1943 Het Nieuws van de Dag Amerikaansch vliegkampschip tot zinken gebracht - Dr. Goebbels over den luchtoorlog
06-05-1943 Trouw (illegaal), De les van dezen oorlog - Taai verzet
05-06-1943 De Vliegende Hollander (illegaal), Het falen van het Dönitz-offensief - Hoedt U voor provocateurs
13-07-1943 Het nieuws van den dag Verbod van in dienst hebben van bepaalde personen
31-08-1943 Trouw (Illegaal) Oranje Bode (oranje opdruk) t.g.v. de verjaardag van Koningin Wilhelmina
20-09-1943 De Waarheid (illegaal), De strijd om de eenheid van ons volk - Moeten wij haten?
00-10-1943 Je Maintiendrai (illegaal), Ons deel aan de bevrijding van Indonesië
24-01-1944 Vrij Nederland (Illegaal) Bestaat er in Nederland een jongere generatie?
24-02-1944 De Geldersche Courant Nijmegen na het Bombardement - Wie den dood vonden (lijsten doden en gewonden)
25-02-1944 Het Volk Weer grote aanval op Londen - Ontstellend geknoei met groenten en fruit
20-03-1944 De Gooi- en Eemlander Tusschen Boeg en Dnjestr dringen de roode strijdkrachten verder op
11-05-1944 Nieuwe Tilburgsche Courant De stad Sebastopol ontruimd - De verjaardag van Mussert - VUC-LONGA 3-2
07-06-1944 Het Volk Afweerstrijd werd volledig succes - 22 doodvonnissen voltrokken
00-06-1944 Trouw (illegaal), De Atlantic-wall doorbroken - Proclamatie Eisenhouwer
07-09-1944 De Friesche Courant V = Victorie want Duitschland kraakt aan alle fronten
00-09-1944 Velpsche Courant Postume Editie, September 1944, uitgegeven dec. 1945 - Het is voorbij
00-09-1944 De Vliegende Hollander Zware strijd bij Arnhem. Maas en Waal gepasseerd
15-09-1944 De Gil (quasi illegaal), Generale Repetitie - Dure les van Dollen Dinsdag
29-09-1944 Volk en Vaderland Bergt U, daar komt de bevrijder - Arnhem het Stalingrad van het Westen...
27-10-1944 Volk en Vaderland Amerikaanse oorlogsreclame
00-11-1944 Signal V2 special - V2 und die Wissenschaft - V2 und der Mond
30-12-1944 Het Nationale Dagblad Zware gevechten in Belgisch Luxemburgsche gebied
11-01-1945 Delftsche Courant Aanhoudende afweerslag in Noordelijke Ardennen - Wielrijders op rijwielpaden
19-01-1945 Metro (illegaal), Staat de mensheid op een tweesprong? - het masker valt - Germanje's glorie
27-01-1945 De Telegraaf Felle tankslag ten zuiden van Gleitwitz - Weer bommen op Tokio
16-04-1945 Velpsche Courant Eerste nooduitgave na de bevrijding - gedrukt op oranje papier
27-04-1945 Delftsche Courant Verbitterde strijd rondom en in Berlijn - Bestrijding van den voedselnood
02-05-1945 Daily Mail Hitler dead, German radio tells world
03-05-1945 Ons Noorden Prov. Groningen bevrijd - Pleegden Hitler en Göbbels zelfmoord?
04-05-1945 Delftsche Courant Verkiezingen in Parijs - Levensmiddelenaanvoer door de lucht, ter zee en over land
10-05-1945 De Vliegende Hollander Laatste nummer. Duitschland capituleert
00-05-1945 Paraat Bevrijdingsnummer. De Hel van Buchenwalde - Van de jammer in de kampen
25-05-1945 De Waarheid Transporten des doods rollen door Hitler-Duitsland - Himler likwideert zichzelf
11-08-1945 Trouw Japan biedt capitulatie aan, bevel van de keizer
02-10-1946 De Volkskrant Voor 12 nazi-leiders de galg, terechtstellingen op woensdag 16 oct. aanstaande
16-10-1946 Trouw Tien Nazi-leiders terechtgesteld - Hun laatste woorden
Concept en design : R Kuijsten : geneaservice.nl